Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2011

Migeru
7237 8dff
Reposted frommarshmelon marshmelon vianintendog nintendog
Migeru

Nightmare Pokemon Artist Gavin Mackey [Pics]

Charmander

 

Lickitung

 

Mew

 

Togepi

 

Muk

 

Haunter

 

Metapod

 

Bulbasaur

 

Voltorb

 

Cubone

 

Oddish

 

Arcanine

 

Gastly

 

Lucario

 

Pikachu

His deviantART account: http://soupandbutter.deviantart.com/

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus vianintendog nintendog
Migeru

October 19 2011

Migeru
7522 5803
Heavy Metal Vader.
Reposted fromszalet szalet
Migeru
7595 0a4b
Ktoś już próbował?
Reposted fromsmiesznefotki smiesznefotki

October 18 2011

Migeru
3860 2624
Just stupid
Reposted fromkandyzowaneowoce kandyzowaneowoce
Migeru
Migeru
6825 d773
Reposted fromsiara siara viaMikul Mikul
Migeru
Pewnego dnia uniwersytecki profesor postanowił sprowokować swoich uczniów. Zapytał:
- Czy Bóg stworzył wszystko, co istnieje?
Pewien student odparł odważnie:
- Tak, stworzył.
- Wszystko? - spytał nauczyciel.
- Tak, wszystko - brzmiała odpowiedź studenta.
- W takim razie Bóg stworzył także zło, prawda? Ponieważ zło istnieje - powiedział nauczyciel.
Na to student nie znalazł odpowiedzi i zamilkł. Nauczyciel był zachwycony możliwością udowodnienia po raz kolejny, że wiara jest tylko mitem. Niespodziewanie inny student zgłosił się i spytał:
- Czy mogę zadać Panu pytanie, panie profesorze?
- Oczywiście - brzmiała odpowiedź.
- Czy zimno istnieje?
- Oczywiście - odpowiedział profesor. - Czy nigdy nie czułeś zimna?
- W rzeczywistości, proszę pana, zimno nie istnieje. Według badań fizycznych zimno jest całkowitym brakiem ciepła. Przedmiot może być badany tylko jeśli posiada i transmituje energię; to właśnie ciepło jest obiektem, który transmituje swoją energię. Bez ciepła przedmioty są obojętne, niezdolne do reakcji. Ale zimno nie istnieje. Stworzyliśmy termin `zimno', by wyjaśnić brak ciepła. A ciemność? - kontynuował student.
- Istnieje - odparł profesor.
- Myli się pan ponownie. Ciemność jest całkowitym brakiem światła. Można badać światło i jasność, ale nie ciemność. Pryzmat Nicholsa pokazuje mnogość różnych kolorów, na które może zostać rozbite światło pod względem długości fal. Ciemność jest terminem, który stworzyliśmy, by wyjaśnić całkowity brak światła.
Na koniec student zapytał:
- A zło, profesorze, czy zło istnieje? Bóg nie stworzył zła. Zło jest nieobecnością Boga w ludzkich sercach, jest brakiem miłości, człowieczeństwa i wiary. Miłość i wiara są jak ciepło i światło. One istnieją, ich brak prowadzi do zła.
Tym razem to profesor trwał w milczeniu...

Nazwisko studenta brzmiało: ALBERT EINSTEIN.
Reposted fromlovesick lovesick viaMikul Mikul
Migeru
Reposted fromLadyGoga LadyGoga viaMikul Mikul
Migeru
1353 d6df
Reposted fromCartman128 Cartman128 viaMikul Mikul
Migeru
Reposted fromchristhulhu christhulhu viaMikul Mikul
Migeru
Migeru
5730 345e
Duck Hunt Revenge
Reposted fromkandyzowaneowoce kandyzowaneowoce
Migeru
Migeru
0852 70a8
Reposted fromTander Tander viakandyzowaneowoce kandyzowaneowoce
Migeru
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl